Onbeschikbaarheid polyvalente zaal

Hierbij een woordje uitleg van stad Sint-Niklaas bij de problemen van de polyvalente zaal in OC Troelant:

Op 19-09-2014 werden scheuren in de betonbalken van de polyvalente zaal in ontmoetingscentrum Troelant vastgesteld. Na een onderzoek door de technische dienst wenst het stadsbestuur u met dit schrijven op de hoogte te brengen van de actuele situatie en u bovendien de annulering van uw reservatie in de loop van dit jaar in de polyvalente zaal in het OC Troelant mee te delen.

Na de vaststelling werd met aannemer VMG De Cock en studiebureau BAST contact opgenomen om te achterhalen wat de oorzaak hiervan kon zijn en in te schatten of de scheurvorming kritisch was. Op 06-10-2014 werd een ingebrekestelling aangetekend verstuurd naar de aannemer en ingenieur. Op 21-10-2014 ontving we een verslag van de ingenieur stabiliteit met zijn conclusies van herberekening stabiliteitselementen. Hieruit blijkt een foutieve aanname van randvoorwaarden bij het modelleren van het rekenmodel, waardoor de balk onvoldoende gewapend is in de huidige toestand. Er werd met de vaste gebruikers en Chiro Wij op 24-10-2014 een eerste maal gecommuniceerd.

Afgelopen week werden een aantal plaatsbezoeken door gespecialiseerde firma’s gedaan om op basis hiervan een offerte te ontvangen voor de herstellingswerken. Er zijn verschillende alternatieven (externe naspanning, opgelijmde staalplaat, verlijmde carbonwapening). De herstellingswerken zullen via de aannemer VMG De Cock uitgevoerd worden aangezien het gebouw nog in waarborgperiode is (binnen het jaar na voorlopige oplevering). De ingenieur heeft zijn verzekering op de hoogte gebracht en er werd een dossier geopend. De datum waarop de expertise van de verzekering zal plaatsvinden is nog niet gekend. Er werd wel aangedrongen door de technische dienst op een spoedig herstel. Er wordt verwacht dat we eind deze week een aantal offertes ontvangen die we vervolgens kunnen voorleggen aan de ingenieur, verzekering en controlebureau AIB Vincotte ter beoordeling. Rekening houdend met een toewijzings-, voorbereidings-, en leveringsperiode van minstens 2 weken, zal de herstelling ten vroegste eind november/begin december 2014 plaatsvinden. Het is de vaste overtuiging van alle betrokken actoren om te trachten de zaal opnieuw verhuurklaar te krijgen tegen 01-01-2015.

Tot op heden werd, op vraag van de stabiliteitsingenieur, nog geen schoring geplaatst omdat er voorlopig geen overbelasting te verwachten is en omdat men zicht wil krijgen op de wijze van herstelling. De keuze van de ene of de andere herstelmethode heeft zijn invloed op het type schoring dat geplaatst moet worden. De ingenieur schat het risico op verdere scheurvorming eerder klein, doch het risico is niet volledig uit te sluiten. Er werd gevraagd aan de ingenieur stabiliteit om het al dan niet schoren verder te blijven opvolgen en evalueren. Het verder gebruik van de zaal, zelfs indien niet tot schoring wordt overgegaan, blijft echter té risicovol.

We volgen de situatie op de voet verder op en plannen een terugkoppeling naar jullie van zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. Op 20-11-2014 staat een gebruikersoverleg. We houden eraan ook door verder verslag uit te brengen. Voor verdere vragen mag u steeds contact met mij opnemen. Om praktische redenen zullen deze dan gebundeld voorgelegd worden aan onze technische diensten. We zijn bovendien bereid om samen een alternatieve locatie te zoeken voor uw activiteit(en). Alvast bedankt voor uw begrip.

No comments yet.

Geef een reactie

tien − 3 =

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Website door Street Design